Missie

Apojo wil mensen met een handicap op een warme en deskundige manier ondersteunen zodat ze zo gelukkig mogelijk kunnen leven.

Samen met de cliënt gaan we op zoek naar wat dit voor hem betekent:

 • zich goed in zijn vel voelen
 • zijn leven zelf uitbouwen en zijn talenten ontwikkelen
 • zich verbonden voelen met anderen en deel uitmaken van de samenleving

Visie

Zoals alle mensen hebben mensen met een handicap recht op een goed leven.

Een goed of kwaliteitsvol leven betekent dat je:

 • zo zelfstandig mogelijk kan leven
 • je eigen weg kan gaan
 • goede relaties hebt met de mensen die voor jou belangrijk zijn
 • deel uit maakt van de samenleving
 • als het nodig is beroep kan doen op professionelen die je ondersteunen

Zo zelfstandig mogelijk leven

Je wordt aangesproken op de dingen die je kunt.

Je krijgt kansen om nieuwe dingen te leren.

Je wordt aangemoedigd zo zelfstandig mogelijk te leven.

Je krijgt de ondersteuning die je nodig hebt (mensen, hulpmiddelen en aanpassingen).

Keuzes maken is belangrijk om je eigen leven te leiden.

Je eigen dromen en verlangens geven je leven betekenis.

Kiezen betekent dat je zelf de gevolgen draagt van je beslissingen.

Kunnen kiezen veronderstelt dat je kansen krijgt van andere mensen.

We moeten je een beetje los laten.

Je eigen weg gaan is niet altijd gemakkelijk, er zijn risico’s aan verbonden.

Soms loopt het niet zoals je verwacht.

Je kan leren uit dingen die niet lukken en opnieuw beginnen, dat hoort bij het leven.

Goede relaties met de mensen die voor jou belangrijk zijn

Andere mensen helpen je mee om je leven uit te bouwen.

Zij maken deel uit van je leven.

Die mensen kunnen je ouders, je familie of je vrienden zijn.

Ze kennen je heel goed en kunnen je helpen je eigen weg te gaan.

Deel uit maken van de samenleving

Je maakt deel uit van de samenleving.

Je bent een burger zoals alle andere mensen.

ls je een handicap hebt is het vaak niet gemakkelijk deel uit te maken van het gewone leven.

Van andere mensen verwachten we dat ze jou een plaats geven, dat ze plaats maken voor mensen die anders zijn.

Zelf moet je ook inspanningen doen om je plaats in te nemen.

Als het nodig is beroep doen op mensen die je ondersteunen

Voor de dingen die je zelf niet kan, kun je rekenen op mensen die je ondersteunen.

Zij helpen jou bij het maken van keuzes, bij het uitbouwen van je eigen leven.

Zij werken daarvoor samen met de mensen die voor jou belangrijk zijn (je familie, vrienden).

Streefdoelen

In Apojo vertrekken we vanuit het ‘burgerschapsmodel’. De uitgangspunten van dit model zijn:

 • Een volwaardig bestaan geven aan mensen met een handicap.
 • Mensen met een handicap maken deel uit van de samenleving.
 • Zij kunnen zelf hun leven sturen en invullen vanuit hun eigen krachten.
 • Wij ondersteunen hen om het bovenstaande te bereiken.

Om dit te doen lukken, maken we gebruik van het begrip ‘kwaliteit van bestaan’. Dit begrip omschrijft hoe tevreden iemand zich voelt in zijn leven. Het is dan ook een maatstaf die de juiste richting kan aanwijzen om mensen met een handicap een kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden. We gaan hierbij uit van het principe ‘gewoon waar het kan, bijzonder waar het moet’.

De basis voor deze streefdoelen is de gelijkwaardige relatie tussen begeleider en cliënt waarbij respect centraal staat.

Kwaliteit van bestaan, zoals beschreven door Schalock, bestaat uit acht domeinen:

 • Emotioneel welbevinden
 • een positief zelfbeeld hebben
 • je veilig voelen
 • je gelukkig en tevreden voelen
 • innerlijke rust ervaren
 • geen stress hebben
 • Fysiek welbevinden
 • je lichaam als positief ervaren
 • gezond zijn
 • je kunnen ontspannen
 • Materieel welbevinden
 • zinvolle activiteiten hebben
 • eigen spulletjes hebben
 • een aangepaste woonomgeving hebben
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • leren door zelf te ervaren
 • zinvolle activiteiten
 • vormingsactiviteiten
 • Zelfbepaling
 • richting geven aan je eigen leven
 • zelf keuzes maken en beslissingen nemen
 • Inter-persoonlijke relaties
 • liefdevolle relaties hebben
 • intimiteit en genegenheid kunnen ervaren
 • je verbonden voelen
 • houvast ervaren, weten dat je op anderen kan terugvallen
 • Sociale inclusie
 • aanvaard worden zoals je bent
 • een positieve bijdrage leveren aan de samenleving
 • contact hebben met mensen in de buurt
 • Rechten
 • een gelijkwaardige behandeling krijgen
 • rechten en plichten hebben zoals iedereen
 • privacy krijgen
 • eigendom kunnen bezitten

Onze vestigingen:

Apojo Wonen

Herseltsesteenweg 35
3200 Aarschot
016 565 675
wonen@apojo.be

Apojo Actief

Poortveldenplein 5
3200 Aarschot
016 565 675
actief@apojo.be

Apojo aan Huis

Langdorpsesteenweg 21
3200 Aarschot
016 572 746
aanhuis@apojo.be
Apojo vzw
Langdorpsesteenweg 2
3200 Aarschot
016 565 675
info@apojo.be
BE 0411.972.262