Financiële steun

De werking van Apojo vzw wordt gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap . Investeringen in gebouwen en installaties worden slechts gedeeltelijk gefinancierd door het Vlaams Infrastructuur Fonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Apojo vzw vernieuwt in de komende jaren alle huisvesting voor minstens 138 mensen met een handicap.

Om onze cliënten een aangename en comfortabele woon- en leefomgeving te bieden, rekenen wij graag op uw steun.

 

Schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40. U ontvangt van ons hiervoor een attest voor uw belastingsaangifte in het begin van het jaar volgend op het jaar waarin u ons een schenking hebt overgemaakt. U kan ook een schenking aan Apojo vzw in uw testament inschrijven. In dat geval spreken we van een legaat. U kan ook een bedrag schenken aan Apojo vzw zonder uw eigen erfgenamen te benadelen. In dat geval neemt u in uw testament nalatenschap op in twee delen: een deel voor uw erfgenamen en een deel voor Apojo.vzw. Apojo betaalt alle successierechten. Dit legaat heet een duo-legaat. Een duo-legaat is extra interessant wanneer u geen erfgenamen hebt in de eerste lijn (ouders, partner of kinderen). Een voorbeeld: u laat bij uw overlijden € 100.000 na. Uw enige familielid is uw neef. In dat geval zijn er twee mogelijkheden:

  • U laat het volledige bedrag na aan uw neef. Uw neef ontvangt bij uw overlijden € 52.500 en betaalt € 47.500 successierechten.
  • U maakt een testament op waarin u € 60.000 nalaat aan uw neef € 40.000 aan Apojo vzw, die alle successierechten betaalt. Uw neef ontvangt € 60.000, Apojo vzw ontvangt € 9.480 en betaalt € 30.520 successierechten. Zowel uw neef als Apojo worden beter van dit duo-legaat.
Vraag zeker bij uw notaris na welke formule voor u de beste is. Overweegt u een schenking of een sponsoring? Neem contact op met Walter Verheyden, directeur, via walter.verheyden@apojo.be of op nummer 0476/620176.

Onze vestigingen:

Apojo Wonen

Herseltsesteenweg 35
3200 Aarschot
016 565 675
wonen@apojo.be

Apojo Actief

Poortveldenplein 5
3200 Aarschot
016 565 675
actief@apojo.be

Apojo aan Huis

Langdorpsesteenweg 21
3200 Aarschot
016 572 746
aanhuis@apojo.be
Apojo vzw
Langdorpsesteenweg 2
3200 Aarschot
016 565 675
info@apojo.be
BE 0411.972.262