Hoe kan je zorg en ondersteuning inkopen?

Als je een persoonsvolgend budget hebt, dan kan je bij ons ondersteuning inkopen met een voucher of met cash. Een voucher is een overeenkomst waarbij de overheid rechtstreeks aan ons betaalt. Er wordt dan afgesproken hoeveel zorggebonden punten ter beschikking worden gesteld voor de gevraagde ondersteuning. Als je voor cash kiest, dan is de werkwijze voor de verschillende ondersteuningsvormen bijna identiek: alleen krijg je dan van ons maandelijks een factuur.

Woonondersteuning en dagbesteding

Voor woonondersteuning en dagbesteding wordt het aantal te besteden zorggebonden punten bepaald op basis van de zorgzwaarte. Deze wordt bij de aanvraag van een persoonsvolgend budget vastgelegd door een multidisciplinair team. Indien dit nog niet gebeurd is door bijvoorbeeld een noodsituatie, dan spreken we een voorlopige zorgzwaarte af. Daarnaast is ook het aantal dagen en/of nachten waarvoor je ondersteuning vraagt een bepalende factor.

Als je een persoonsvolgend budget hebt, dan kan je bij ons ondersteuning inkopen met een voucher of met cash.

Individuele begeleiding en praktische ondersteuning

Wanneer je kiest voor individuele begeleiding, wordt het aantal zorggebonden punten vastgelegd op basis van het aantal nodige huisbezoeken of contacten. Bij praktische ondersteuning wordt de overeenkomst opgemaakt in functie van het aantal uren dat je beroep doet op een persoonlijke assistent.

Als je (nog) niet beschikt over een persoonsvolgend budget of wanneer je maar een beperkte ondersteuningsvraag hebt, dan kunnen we jou verder helpen door middel van rechtstreeks toegankelijke hulp.

Zonder persoonsvolgend budget

Als je (nog) niet beschikt over een persoonsvolgend budget of wanneer je maar een beperkte ondersteuningsvraag hebt, dan kunnen we jou verder helpen door middel van rechtstreeks toegankelijke hulp. Het aantal keren dat je dan gebruik kan maken van de woonfunctie of dagbesteding is beperkt, net zoals de hoeveelheid gewenste huisbezoeken of contactmomenten.

Onze vestigingen:

Apojo Wonen

Herseltsesteenweg 35
3200 Aarschot
016 565 675
wonen@apojo.be

Apojo Actief

Poortveldenplein 5
3200 Aarschot
016 565 675
actief@apojo.be

Apojo aan Huis

Langdorpsesteenweg 21
3200 Aarschot
016 572 746
aanhuis@apojo.be
Apojo vzw
Langdorpsesteenweg 2
3200 Aarschot
016 565 675
info@apojo.be
BE 0411.972.262