Vacature

Orthopedagoog / psycholoog (m/v) voor Apojo Actief (Activiteiten Wonen)


Je opdracht:

 • Je bent verantwoordelijk voor een zinvolle dagbesteding voor elke cliënt; dit is uitgewerkt in een individueel activiteitenschema.
 • Je maakt een beeldvorming van elke cliënt, daarbij gebruikmakend van instrumenten voor beeldvorming en diagnostiek.
 •  Je maakt, in samenspraak met de cliënt, een ondersteuningsplan op dat rekening houdt met diens persoonlijke wensen en toekomstverwachtingen.
 • Je bent ook verantwoordelijk voor de opvolging hiervan.
 • Je organiseert het Multi Disciplinair Overleg (MDO) waarin een actieplan wordt uitgewerkt samen met cliënt, collega’s en eventueel het netwerk van de cliënt.
 • Je ondersteunt cliënten door middel van individuele gesprekken. Dit op vraag van de cliënt, de begeleiding of op eigen initiatief.
 • Je hanteert ZorgOnline voor observaties en cliëntendossiers.
 • Je biedt ondersteuning aan het team bij vragen over cliënten en de uitvoering van het ondersteuningsplan. Indien nodig raadpleeg je de psychiater.
 • Je neemt deel aan intern overleg (teamoverleg, clusteroverleg, zorgoverleg,…)
 • Je hebt systematisch overleg met de collega’s van de eigen psycho-pedagogische dienst.
 • Je neemt deel aan interne en externe werkgroepen en de kennis die hierin verworven wordt deel je systematisch. Je organiseert interne vorming voor cliënten.
 • Je meet systematisch de tevredenheid van cliënten door middel van het organiseren van de deelgebruikersraad en het uitvoeren van tevredenheidspeilingen.
 • Je signaleert verbeterpunten voor de werking en werkt deze uit in samenwerking met de teamverantwoordelijke.
 • Je begeleidt individuele- en groepsactiviteiten.
 • Je werkt op een respectvolle manier samen met coördinator, teamverantwoordelijke en begeleiders van Apojo Actief.
 • Je begeleidt en introduceert de aan jou toegewezen stagiair(e)s.

Je Profiel:

 • Je beschikt over een masterdiploma met een pedagogische of psychologische oriëntatie.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je bent bereid om te werken in de avond- en weekenduren.
 • Je bent iemand die graag verantwoordelijkheden op zich neemt.
 • Je werkt zelfstandig en bent daarnaast ook een echte teamplayer.
 • Je staat open voor het volgen van vorming en neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen professionele ontwikkeling.
 • Je beschikt over een groot inlevingsvermogen.
 • Je denkt in mogelijkheden en hebt een groot probleemoplossend vermogen.
 • Je bent in staat om overzicht te bewaren.
 • Je brengt structuur aan en geeft houvast.
 • Je denkt op een creatieve manier mee met het team.
 • Je communiceert helder en respectvol, zowel met cliënten, collega’s en netwerk als met externe partners.
 • Je past je taalgebruik steeds aan de doelgroep aan.
 • Je bent iemand die altijd het positieve ziet, in elke situatie en persoon.

Wij bieden:

 • Een aangename en stimulerende werkomgeving.
 • Een contract van onbepaalde duur voor 28,5uur/week.
 • Een loon volgens de barema’s opgemaakt in P.C. 319.01 (70 % L1 / 30 % B1C) waarbij alle bewezen tewerkstelling telt als anciënniteit.

Aanvang van het contract:  vanaf 20/5/2019

Ben je geïnteresseerd:

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij Hanne Knight, coördinator van Apojo Actief. Geïnteresseerden kunnen solliciteren tot 25/04/2019 bij Hanne Knight hanne.knight@apojo.be.

Onze vestigingen:

Apojo Wonen

Herseltsesteenweg 35
3200 Aarschot
016 565 675
wonen@apojo.be

Apojo Actief

Poortveldenplein 5
3200 Aarschot
016 565 675
actief@apojo.be

Apojo aan Huis

Langdorpsesteenweg 21
3200 Aarschot
016 572 746
aanhuis@apojo.be
Apojo vzw
Langdorpsesteenweg 2
3200 Aarschot
016 565 675
info@apojo.be
BE 0411.972.262