Een nieuwe naam, een nieuw begin …

Op 6 december heeft de algemene vergadering van Huize Eigen Haard vzw beslist: vanaf 1 januari heet onze organisatie ….

 
Op 6 december heeft de algemene vergadering van Huize Eigen Haard vzw beslist: vanaf 1 januari heet onze organisatie …
Deze naamsverandering heeft alles te maken met onze verruimde opdracht. We bieden niet alleen ondersteuning bij het wonen, wat je zou kunnen vermoeden bij de naam Huize Eigen Haard. We doen veel meer!

De diversiteit van ons aanbod maakt daarom een naamswijziging noodzakelijk. We bieden ondertussen een heel aantal verschillende vormen van ondersteuning en zorg aan. Wonen in groep of op studio, individuele en groepsgerichte activiteiten en dagbesteding, individuele begeleiding of praktische hulp aan huis. We creëren antwoorden op maat voor iedereen die om onze ondersteuning vraagt!

 

Apojo is onze nieuwe naam en symboliseert onze opdracht in al zijn facetten.

Deze naamsverandering heeft alles te maken met onze verruimde opdracht.

We werken persoonsgericht: mensen met een handicap kiezen zelf voor de ondersteuning die zij nodig hebben. Daarom zijn we ook niet langer één “huis”.

 

We werken vanaf 1 januari met drie afdelingen: Wonen, Actief en Aan huis.

In de afdeling Wonen bieden we intensieve ondersteuning aan mensen die in Apojo wonen.

In de afdeling Wonen bieden we intensieve ondersteuning aan mensen die in Apojo wonen. De afdeling biedt ook korte zorg: mensen wonen nog thuis en komen korte tijd bij ons logeren.

 

In de afdeling Actief bieden we activiteiten en werk aan voor mensen die bij ons wonen of van thuis uit het dagcentrum bezoeken. Werken in ’t Hof in Langdorp of werken in een ander bedrijf of organisatie met begeleiding is ook mogelijk.

De afdeling Aan huis ondersteunt mensen aan huis in de ruime regio rond Aarschot en Heist-op-den-Berg. Ondersteuning wordt ook geboden aan mensen die in één van de vier studioprojecten van Apojo wonen. Tenslotte zijn er mensen die praktische assistentie aan huis krijgen.

 

De context waarin we werken is recent sterk veranderd. Sinds vorig jaar werken we niet meer met een subsidie uitgekeerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Sinds vorig jaar werken we niet meer met een subsidie uitgekeerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Neen, de middelen voor ondersteuning en zorg worden aan mensen met een handicap ter beschikking gesteld door middel van een persoonsvolgend budget. Met dit budget, uitgedrukt in personeelspunten of in cash, kan een persoon met een handicap in eender welke erkende organisatie zorg en ondersteuning inkopen. Iedereen met een budget is vrij om in eender welke organisatie in Vlaanderen dit budget geheel of gedeeltelijk te besteden.
Mensen met een handicap staan aan het roer wat betreft de keuze van hun ondersteuning.

Daardoor wordt onze sector op zijn kop gezet. Mensen met een handicap staan aan het roer wat betreft de keuze van hun ondersteuning. Zij kunnen de regie van hun leven en ondersteuning in eigen handen nemen. Zij kunnen keuzes maken.

 

Daarom moeten we als organisatie in dialoog gaan met de gebruiker die zich aanmeldt, zo goed mogelijk rekening houden met diens wensen en noden en er creatief mee omgaan.

Het is aan Apojo om informatie en antwoorden te geven op de verschillende vragen van cliënten. Het is aan Apojo om samen te werken met andere organisaties en diensten die voor iedereen bereikbaar zijn. Kortom het is aan de drie afdelingen van Apojo om zo goed in te spelen op de keuzes van cliënten.

 

Het is van het grootste belang dat we als organisatie het sociaal onderne-merschap opnemen. We moeten ons als vergunde zorgaanbieders profileren. We moeten nog beter bekend staan in de regio als een organisatie die een divers aanbod van oplossingen heeft voor personen met een beperking. Een organisatie die zorg draagt voor het welzijn van de cliënten die ondersteuning wensen en een organisatie die professionaliteit uitstraalt. Bij dit alles hoort een frisse naam.

 

We moeten er niet omheen draaien. Een nieuwe naam kiezen is geen pretje. We hebben kunnen ervaren hoe moeilijk het is om het hierover met elkaar eens te geraken. Er was een werkgroep met een duidelijk mandaat van de raad van bestuur nodig om de klus te klaren. Alle tien de leden van de werkgroep hebben, samen met het communicatiebureau, hun beste beentje voorgezet. En nog meer, ieder lid van de groep heeft gedurende bijna een jaar zijn of haar lippen stijf gehouden. Hoed af!

Nu is het tijd om alle instrumenten in te zetten die we samen met het communicatiebureau NMG hebben ontwikkeld. We worden genoodzaakt om ons uitgebreid en op verschillende manieren bekend te maken. Via een nieuwe website waarin het aanbod van de drie afdelingen (Wonen, Actief en Aan huis) zijn opgenomen, nieuwe brochures, een nieuwsbrief, drie Facebook pagina’s, een catalogus voor te verkopen producten, een overzicht van de lopende vacatures, enz. We creëren met zijn allen een nieuw beeld van onze organisatie. Een beeld met inhoud en een resolute keuze voor een nog mooiere en dynamische organisatie. Wij durven te hopen dat ook u daaraan meewerkt.

Nu is het tijd om alle instrumenten in te zetten die we samen met het communicatiebureau NMG hebben ontwikkeld.
Cliënten en hun familieleden, medewerkers, bestuurders en leden van de algemene vergadering, onze collega’s van tRede vzw, beleidsmakers in onze stad en regio, het VAPH, VIPA en de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen, dragen allemaal bij in dit proces.

 

Alvast bedankt op voorhand voor uw enthousiasme.

 

Wij hebben u echt nodig!

 

Namens de leden van de raad van bestuur en de algemene vergadering,

 

Marc Van Weddingen en Walter Verheyden 21 december 2017

Vorige