top of page

Apojo steunen

De werking van Apojo wordt gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Investeringen in gebouwen en installaties worden slechts gedeeltelijk gefinancierd door het Vlaams Infrastructuur Fonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Apojo vernieuwt in de komende jaren alle huisvesting voor minstens 138 bewoners en cliënten.

Om een aangename en comfortabele woon- en leefomgeving te creëren, is alle steun welkom.

Schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40.

U ontvangt van ons een attest voor uw belastingsaangifte in het begin van het jaar volgend op het jaar waarin u ons een schenking hebt overgemaakt.

Vrije gift of schenking

IBAN:  BE31 2300 5605 0155

BIC:    GEBA BE BB

Aankoop 'STEUNsokken'

Door de aankoop van één of meerdere 'steunsokken' draag jij een steentje bij én stap/spring/dans je kleurrijk door de dag.

Prijs?

     €15 per paar of €25 voor 2 paar

 

Hoe bestellen?

     Mailen naar communicatie@apojo.be

     Of bellen naar 016 56 56 75 (kantooruren).

Ophalen kan nadien aan het onthaal van Apojo (Herseltsesteenweg 35, 3200 Aarschot) tijdens de kantooruren van maandag tot vrijdag. Betalen kan via Payconiq of cash.

Apojo in je nalatenschap

U kan ook een schenking aan Apojo in uw testament inschrijven. In dat geval spreken we van een legaat.

 

U kan ook een bedrag schenken aan Apojo zonder uw eigen erfgenamen te benadelen. In dat geval neemt u in uw testament nalatenschap op in twee delen: een deel voor uw erfgenamen en een deel voor Apojo vzw. Apojo betaalt alle successierechten. Dit legaat heet een duo-legaat en is extra interessant wanneer u geen erfgenamen hebt in de eerste lijn (ouders, partner of kinderen).

 

Een voorbeeld: u laat bij uw overlijden € 100.000 na. Uw enige familielid is uw neef. In dat geval zijn er twee mogelijkheden:

  • U laat het volledige bedrag na aan uw neef. Uw neef ontvangt bij uw overlijden € 52.500 en betaalt € 47.500 successierechten.

  • U maakt een testament op waarin u € 60.000 nalaat aan uw neef € 40.000 aan Apojo vzw, die alle successierechten betaalt. Uw neef ontvangt € 60.000, Apojo vzw ontvangt € 9.480 en betaalt € 30.520 successierechten. Zowel uw neef als Apojo worden beter van dit duo-legaat.

 

Vraag zeker bij uw notaris na welke formule voor u de beste is. Overweegt u een schenking of een sponsoring? Neem contact op met Walter Verheyden, directeur, via walter.verheyden@apojo.be of op nummer 0476 62 01 76.

bottom of page